Türk Dili

Türk Dili

Genel Bilgiler

Başkanlığımız Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü binasında hizmet vermektedir... 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun’nun 5. Madesi’nin “ı” bendine göre: “Yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerindendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.” Bu madde doğrultusunda üniversitemizde bütün ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitimlerinin ilk iki yarıyıllarında zorunlu Türk Dili dersi verilmektedir. Türk Dili Bölüm Başkanlığı da Rektörlüğe bağlı olarak bu dersleri vermek ve koordine etmek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur.

Bu sayfa Türk Dili tarafından en son 19.02.2014 14:55:52 tarihinde güncellenmiştir.