Genel Bilgiler

 

Başkanlığımız, M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi binasında hizmet vermektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesinin (ı) bendine göre: “Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil, … zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır.” Bu madde doğrultusunda üniversitemizde bütün Ön Lisans ve Lisans öğrencilerine eğitimlerinin ilk iki yarıyılında zorunlu Türk Dili dersi verilmektedir. M.Ü. Türk Dili Bölüm Başkanlığı da Rektörlüğe bağlı bir birim olarak bu dersleri vermek ve koordine etmek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur.


Bu sayfa Türk Dili tarafından en son 27.02.2020 13:10:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM